Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej p. p. č. 564/2 v k. ú. Rozhovice, obec Rozhovice

Atributy nabídky

Platnost do

2023-06-29

Telefon

725 889 647

E-mail

mickoval@spravazeleznic.cz

Osoba

Lenka Micková

Útvar

O31

Katastrální území

Rozhovice, Rozhovice, okres Chrudim

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej p. p. č. 564/2 v k. ú. Rozhovice, obec Rozhovice, účetní hodnota pozemku činí 7704 Kč, kupní cena bude určena na základě znaleckého posudku.