Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1046/21 prodej pozemku p.č. 1333/2 k.ú. Vernířovice u Sobotína

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-06-29

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Vernířovice u Sobotína, Vernířovice, okres Šumperk

Parcelní číslo

1333/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1333/2 , ostatní plocha o výměře 1154 m2

Požadovaná cena

980000