Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parcelní číslo 2165/15 v katastrálním území Mariánské Lázně S 1331/19

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-06-26

Telefon

956269115

E-mail

miluse.soltysova@lesycr.cz

Útvar

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Katastrální území

Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, okres Cheb

Parcelní číslo

2165/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 2165/15, ostatní plocha o výměře 22 88 m2 v k.ú. Mariánské Lázně

Požadovaná cena

3203200