Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej 2 pozemků v k.ú. Hrdá Ves S 1069/20

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-26

Telefon

956154112

E-mail

zdenek.jaros@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdeněk Jaroš

Útvar

Lesní správa Nové Město na Moravě

Katastrální území

Hrdá Ves, Vír, okres Žďár nad Sázavou

Parcelní číslo

st. 90, 82/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku p.č. st. 90 o výměře 9 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 82/2 o výměře 6 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Hrdá Ves

Požadovaná cena

3750