Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 99 v k.ú. Vítkov u Dobranova

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-06-25

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Vítkov u Dobranova, Česká Lípa, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

99

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 99 o výměře 541 m2, druhem pozemku lesní pozemek, zapsaného v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV č. 16, pro katastrální území Vítkov u Dobranova, obec Česká Lípa.

Požadovaná cena

15000