Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 1163/16 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-25

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/16 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, druh pozemku: zahrada, výměra: 319m2, pozemek je oplocený a tvoří jeden funkční celek se stavební parcelou č. 110/1 jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 128. Stavební pozemek a rodinný dům je jiného vlastníka, než pozemek oplocený.

Požadovaná cena

172260