Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 1163/15 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-25

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Parcelní číslo

1163/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/15 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, druh pozemku: zahrada, výměra: 107m2. Přístup na pozemek je pouze přes pozemek jiného vlastníka, nebo z vodního toku. Pozemek tvoří jeden funkční celek se stavební parcelou č. 111/1, která je zastavěna rodinným domem čp. 127, které společně tvoří jeden funkční celek.

Požadovaná cena

57780