Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006365 a názvem „TOK NEUPR. 06 (DIRNA K-1)“, o délce 61 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10250488, ČHP 1-07-04-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc.č. 650/37 a 650/42 v k.ú. Dírná. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou malé vodní nádrže.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-23

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Dírná, Dírná, okres Tábor

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006365 a názvem „TOK NEUPR. 06 (DIRNA K-1)“, o délce 61 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10250488, ČHP 1-07-04-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc.č. 650/37 a 650/42 v k.ú. Dírná. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou malé vodní nádrže.

Požadovaná cena

12790