Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p.č. 1232/3, p.č. 1232/4 a st.p.č. 206 včetně budovy č.p. 206, k.ú. Čistá u Rakovníka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-25

Telefon

972235335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Ivona Pacovská

Útvar

O31

Katastrální území

Čistá u Rakovníka, Čistá, okres Rakovník

Parcelní číslo

p.č. 1232/3, p.č. 1232/4, st.p.č. 206

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

262

Popis položky

Jedná se o prodej drážního domku č.p. 262 na pozemku st.p.č. 206 včetně přilehlých pozemků p.č. 1232/3 a p.č. 1232/4. Příslušenstvím objektu č.p. 262, které je součástí prodeje je zděná kůlna, studna, vodovodní přípojka ze studny, jímka, kanalizační přípojka do žumpy, oplocení.

Požadovaná cena

1221000