Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/29 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-25

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Parcelní číslo

1163/29

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/29 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, druh pozemku: zahrada, se nachází na břehu vodního toku Mlýnské Cidliny. Přístup na pozemek je pouze přes pozemek jiného vlastníka, nebo z vodního toku. Pozemek tvoří funkční celek se stavební parcelou č. 260, která je zastavěna rodinným domem čp. 136.

Požadovaná cena

77220