Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 2/7 o výměře 471 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 89 rodinný dům, parc. č. 482 o výměře 504 m2 zahrada, k. ú. Hořiněves, okres Hradec Králové, LV č. 277, KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Hořiněves, Hořiněves, okres Hradec Králové

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

6440000