Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. st.138 včetně budovy č.p. 95, pozemku p.č. st. 143 včetně budovy bez č.p./č.e. a pozemku p.č. 1532/4 vše v k.ú. Pátek u Loun a obci Peruc

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2023-06-24

E-mail

braunova@spravazeleznic.cz

Osoba

Věra Braunová

Útvar

O31

Katastrální území

Pátek u Loun, Peruc, okres Louny

Parcelní číslo

st. 138, st. 143, 1532/4

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Pátek 95

Číslo popisné/evidenční

95 a bez č.p./č.e.

Popis položky

Prodej pozemku p.č. st.138 včetně budovy č.p. 95, pozemku p.č. st. 143 včetně budovy bez č.p./č.e. a pozemku p.č. 1532/4 vše v k.ú. Pátek u Loun a obci Peruc

Požadovaná cena

1696140