Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku v k.ú. Studánka u Aše

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-06-24

Telefon

956228108

E-mail

anita.cernikova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Anita Černíková

Útvar

Lesní správa Františkovy Lázně

Katastrální území

Studánka u Aše, Hranice, okres Cheb

Parcelní číslo

736/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek v k.ú. Studánka u Aše o výměře 39 m2 s druhem pozemku ostatní plocha.

Požadovaná cena

16380