Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 1270 a 1271 v k.ú. Žandov

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-06-22

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Žandov u České Lípy, Žandov, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

1270 a 1271

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemků p. č. 1270 o výměře 2697 m2 druhem pozemku trvalý travní porost a p. č. 1271 o výměře 37 m2, druhem pozemku ostatní plocha, oba zapsané v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV č. 295, pro k. ú. Žandov u České Lípy

Požadovaná cena

1000000