Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nepotřebná nemovitá věc - pozemek k. ú. Velký Chlumec

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-18

Telefon

724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

ZBE - PS 1

Katastrální území

Velký Chlumec, Velký Chlumec, okres Beroun

Parcelní číslo

783/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

p. č. 783/7 o výměře 160 m2, druh pozemku vodní plocha se nachází v areálu rekreačního objektu. Jedná se o pozemek oddělený z. p. č. 783/2 dle GP č. 648-3/2023.Jedná se o část zasypaného koryta DVT a část pod zátopou MVN. K pozemku není volný přístup.

Požadovaná cena

7200