Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. st. 192, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 184 a pozemky p. č. 569/12 a p. č. 591/3 v katastrálním území České Kopisty

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-18

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

České Kopisty, Terezín, okres Litoměřice

Parcelní číslo

st. 192, p. č. 569/12, p. č. 591/3

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

184

Popis položky

Pozemek p. č. st. 192, zastavěná ploch a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 184 a pozemky p. č. 569/12 (orná půda) a p. č. 591/3 (zahrada) v katastrálním území České Kopisty

Požadovaná cena

3650000