Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku p. č. 7 včetně stavby domu v k. ú. Žandov u České Lípy

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-06-16

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Žandov u České Lípy, Žandov, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

7

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Kostelní

Číslo popisné/evidenční

204

Popis položky

prodej pozemku p. č. 7 o výměře 398 m2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby domu čp. 204 s účelem využití rodinný dům, zapsané v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV č. 295, pro k.ú. Žandov u České Lípy

Požadovaná cena

2500000