Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-16

Telefon

724524911

E-mail

renata.kofronova@lesycr.cz

Osoba

Kofroňová Renata

Útvar

Oblastní ředitelství jižní Morava

Katastrální území

Zahrádka na Moravě, Zahrádka, okres Třebíč

Parcelní číslo

959/34

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, ale fyzicky je zastavěn stavbou studny náležící k chatě č.ev.8. Pozemek se nachází severovýchodně od obce mimo souvisle zastavěnou část.

Požadovaná cena

3050