Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 567/1 v k. ú. Mlýnický Dvůr (S 1020/22, S 50/23)

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s. p.

Platnost do

2023-06-16

Telefon

956957253

E-mail

petra.vitaskova@lesycr.cz

Osoba

Petra Vitásková

Útvar

Správa toků - oblast povodí Moravy

Katastrální území

Mlýnický Dvůr, Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

567/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého náhonu. Ve funkčním celku s pozemky ve vlastnictví fyz. osoby.

Požadovaná cena

132000