Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Převod pozemků k.ú. Adolfovice

Atributy nabídky

Zakladatel

LESY ČR, s. p.

Platnost do

2023-06-15

Telefon

956951211

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Barbora Němčanská

Útvar

Správa toků oblast povodí Odry

Katastrální území

Adolfovice, Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

Parcelní číslo

1941/11,1941/12

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nově oddělené pozemky p. č. 1941/11 a 1941/12 v k. ú. Adolfovice dle geometrického plánu č. 1015-54/2021, pozemky pod stávající komunikací – silnice I. třídy.

Požadovaná cena

5793