Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 4230/4 o výměře 92 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 4206/59 o výměře 74 m2, ostatní plocha, k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, obec Nová Lhota, LV č. 1026, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Hodonín..Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Nová Lhota, okres Hodonín

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Přímý prodej obci ve veřejném zájmu

Požadovaná cena

29183