Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej lesního pozemku parc. č. 905 (S 171/23)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-12

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Proseč pod Křemešníkem, Proseč pod Křemešníkem, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

905

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku o výměře 54 m2, zapsaný na LV č. 246 pro k.ú. Proseč pod Křemešníkem

Požadovaná cena

700