Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 91 o výměře 125 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 3, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Velká Lečice, obec Velká Lečice, LV č. 186, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Velká Lečice, Velká Lečice, okres Příbram

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner . Omezení ve formě budoucího zatížení VB, zákazem zcizení a zatížení.

Požadovaná cena

1250000