Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 87/7 oddělený od původní parcely č. 87/1 dle GP 1606-227/2022, o výměře 186 m2, ostatní plocha, obec Stachy, LV č. 254, k.ú. Stachy, KÚ pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Denisa Janderková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Stachy, Stachy, okres Prachatice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Přímý prodej ve veřejném zájmu

Požadovaná cena

127220