Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 158/2 o výměře 132 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 209 stavba občanského vybavení, k. ú. Sány, okres Nymburk, LV č. 66, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Věra Kochová

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Sány, Sány, okres Nymburk

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

3290000