Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 826 o výměře 290 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 186 stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 827 o výměře 231 m2 zahrada, k.ú. Radiměř, obec Radiměř, LV č. 637, KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Radiměř, Radiměř, okres Svitavy

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej proběhne formou e-aukce

Požadovaná cena

4360000