Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku a částí pozemků v k. ú. Příbram

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-06-12

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

oddělení majetku

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

2290/23

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p. č. 2290/23 v k. ú. Příbram, oddělenou dle GP č. 6780-285/2022 a nově označenou jako p. č. 2290/46 o výměře 204 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.

Požadovaná cena

82100

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Požadovaná cena

51700

Parcelní číslo

2290/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p. č. 2290/31 v k. ú. Příbram, oddělenou dle GP č. 6780-285/2022 a nově označenou jako p. č. 2290/47 o výměře 128 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Požadovaná cena

4100

Parcelní číslo

2290/32

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p. č. 2290/32 v k. ú. Příbram, oddělenou dle GP 6780-285/2022 a nově označenou jako p. č. 2290/48 o výměře 9 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Požadovaná cena

8900

Parcelní číslo

4219/109

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 4219/109 v k. ú. Příbram, oddělenou dle GP č. 6780-285/2022 a nově označenou jako p. č. 4219/168 o výměře 21 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

4219/97

Požadovaná cena

4100

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 4219/97 v k. ú. Příbram o výměře 9 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.


Přílohy