Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej částí pozemků v k. ú. Příbram

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-06-12

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

oddělení majetku

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

4241/30

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p. č. 4241/30 v k. ú. Příbram, oddělenou dle GP č. 6780-285/2022 a nově označenou jako p. č. 4241/51 o výměře 62 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.

Požadovaná cena

25300

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Požadovaná cena

14100

Parcelní číslo

4241/35

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku p. č. 4241/35 v k. ú. Příbram oddělenou dle GP č. 6780-285/2022 nově označenou jako 4241/52 o výměře 34 m2. Na pozemku se nachází dopravní stavba jiného vlastníka.


Přílohy