Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku k.ú. Hošťálkovy

Atributy nabídky

Zakladatel

LESY ČR, s. p.

Platnost do

2023-06-11

Telefon

956951211

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Ing. Barbora Němčanská

Útvar

Správa toků oblast povodí Odry

Katastrální území

Hošťálkovy, Hošťálkovy, okres Bruntál

Parcelní číslo

1027/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 1027/2 v k.ú. Hošťálkovy.

Požadovaná cena

64170