Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky - pozemková parcela č. 638/4 a pozemková parcela č. 639/3 v katastrálním území Heřmanice nad Labem

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Heřmanice nad Labem, Heřmanice, okres Náchod

Parcelní číslo

638/4, 639/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pozemková parcela č. 638/4, ostatní plocha, v katastrálním území Heřmanice nad Labem vznikla geometrickým odměřením od původní parcely č. p. 638/3, vodní plocha. Pozemek pozemková parcela č. 639/3, ostatní plocha, v katastrálním území Heřmanice nad Labem vznikla geometrickým odměřením od původní parcely č. p. 639, vodní plocha. Obě nově vzniklé pozemky jsou dle platného územního plánu vedeny jako plochy s označením DS - silniční. Jsou veřejně přístupné, nenacházejí se na nich žádné trvalé porosty ani stavby.

Požadovaná cena

14110