Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 312 v katastrálním území Otradovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Otradovice, Skorkov, okres Mladá Boleslav

Parcelní číslo

312

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 312 v katastrálním území Otradovice, druh pozemku: ostatní plocha, je zastavěný stavbou jiného vlastníka bez čp./če., která není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o rekreační chatu. Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek se nachází v blízkosti řeky Jizery na pravé straně vodního toku.

Požadovaná cena

27720