Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1227/20 - prodej pozemku p. č. 790/56 v k. ú. Mostkov, nově vznikající z p. č. 790/3. Pozemek má podlouhlý tvar (bývalý náhon, zasypaný, nefunkční), ve funkčním celku s pozemky fyz. osoby

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy ČR, s. p.

Platnost do

2023-06-10

Telefon

956957253

E-mail

petra.vitaskova@lesycr.cz

Osoba

Petra Vitásková

Útvar

Správa toků - oblast povodí Moravy

Katastrální území

Mostkov, Oskava, okres Šumperk

Parcelní číslo

790/56

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek bývalého náhonu, dnes nefunkční. Uprostřed pozemků ve vlastnictví fyz.osoby

Požadovaná cena

55330


Přílohy