Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

nepotřebná nemovitá věc - pozemky k. ú. Velká Víska

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-10

Telefon

+420724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

ZBE, PS 1

Katastrální území

Velká Víska, Hořovice, okres Beroun

Parcelní číslo

912/8, 958/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky p. č. 912/8 o výměře 5 m2 – druh pozemku orná půda a p. č.958 /13 o výměře 12 m2 – druh pozemku orná půda se nachází na břehu Červeného potoka. Na pozemcích je plánována stavba cyklostezky.

Požadovaná cena

833