Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek parc. č. 2316/20 k.ú. Týn nad Vltavou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-09

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS 1

Katastrální území

Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

Parcelní číslo

2316/20

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek parc. č. 2316/20 v k.ú. Týn nad Vltavou o výměře 706 m2, který je zastavěný stavbou silnice č. II/159 v majetku Jihočeského kraje.

Požadovaná cena

2589.60