Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Radkov u Vítkova

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-09

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Radkov u Vítkova, Radkov, okres Opava

Parcelní číslo

1073/19, 1076/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky p.č.1073/19 ostatní plocha o výměře 211 m2, p.č. 1076/8 ostatní plocha o výměře 485 m2 vše v k.ú. Radkov u Vítkova

Požadovaná cena

570000