Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Radkov u Vítkova

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-09

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Radkov u Vítkova, Radkov, okres Opava

Parcelní číslo

1076/10, 1073/21, st.299

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky p.č. 1076/10 ostatní plocha o výměře 283 m2, p.č. 1073/21 ostatní plocha o výměře 175 m2, p.č. st.299 zastavená plocha (bez stavby) o výměře 42 m2 vše v k.ú. Radkov u Vítkova (uplatnění předkupního práva dle OZ)

Požadovaná cena

405000