Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p. č. 1663/16 v k. ú. Horní Lideč

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-05

Telefon

571425240

E-mail

gajdos@pmo.cz

Osoba

Mgr. Radek Gajdoš

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Horní Lideč, Horní Lideč, okres Vsetín

Parcelní číslo

1663/16

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek, oddělený z pozemku p. č. 1663/10 geometrickým plánem č. 1273-37/2023

Požadovaná cena

13430


Přílohy