Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 150/7 a 2618/7 v k. ú. Dunajovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství S 700/22

Platnost do

2023-06-05

Telefon

956194106

E-mail

jaroslava.hamernikova@lesycr.cz

Osoba

Jaroslava Hamerníková

Útvar

LS Třeboň

Katastrální území

Dunajovice, Dunajovice, okres Jindřichův Hradec

Parcelní číslo

150/7 a 2618/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej lesního pozemku p. č. 150/7 o výměře 2 429 m2 a pozemku p. č. 2618/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, oba v k. ú. Dunajovice

Požadovaná cena

50760