Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe- spis S 406/19

Platnost do

2023-06-05

Telefon

953180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Osoba

Miluše Karasová

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Račice nad Berounkou, Račice, okres Rakovník

Parcelní číslo

305/143, 305/271, 305/282, 305/294

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků v k.ú. Račice na Berounkou. Jedná se o pozemky: p.č. 305/143 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 394 m2, pozemek p.č. 305/271 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č. 305/282 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 1 627m2 a pozemek p.č. 305/294 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 141 m2.

Požadovaná cena

152600