Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. st. 279 a st. 258, k. ú. Znojmo-Hradiště

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-05

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Znojmo-Hradiště, Znojmo, okres Znojmo

Parcelní číslo

parc. č. st. 279 a st. 258

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. st. 279 a st. 258, k. ú. Znojmo-Hradiště

Požadovaná cena

41370