Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej částí pozemků v kat. území Dubenec u Příbramě

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-06-04

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

Oddělení majetku

Katastrální území

Dubenec u Příbramě, Dubenec, okres Příbram

Parcelní číslo

430/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 430/1, v katastrálním území Dubenec u Příbramě, oddělenou dle GP č. 507-85/2022 a nově označenou jako p. č. 430/6 o výměře 47 m2

Požadovaná cena

13511

Katastrální území

Dubenec u Příbramě, Dubenec, okres Příbram

Požadovaná cena

1751

Parcelní číslo

430/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 430/3, v katastrálním území Dubenec u Příbramě, oddělenou dle GP č. 512-296/2022 a nově označenou jako p. č. 430/7 o výměře 5 m2

Katastrální území

Dubenec u Příbramě, Dubenec, okres Příbram

Požadovaná cena

1751

Parcelní číslo

431/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 431/1, v katastrálním území Dubenec u Příbramě, oddělenou dle GP č. 512-296/2022 a nově označenou jako p. č. 431/37 o výměře 5 m2

Katastrální území

Dubenec u Příbramě, Dubenec, okres Příbram

Požadovaná cena

39271

Parcelní číslo

431/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 431/6, v katastrálním území Dubenec u Příbramě, oddělenou dle GP č. 507-85/2022 a nově označenou jako p. č. 431/35 o výměře 139 m2

Katastrální území

Dubenec u Příbramě, Dubenec, okres Příbram

Parcelní číslo

431/13

Požadovaná cena

21351

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 431/13, v katastrálním území Dubenec u Příbramě, oddělenou dle GP č. 512-296/2022 a nově označenou jako p. č. 431/36 o výměře 75 m2


Přílohy