Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej částí pozemků v kat. území Bytíz a Dubno

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-06-04

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

Oddělení majetku

Katastrální území

Bytíz, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

60/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 60/1, v katastrálním území Bytíz, oddělenou dle GP č. 138-295/2022 a nově označenou jako p. č. 60/116 o výměře 22 m2, a část oddělenou dle GP č. 136-96/2022 a nově označenou jako p. č. 60/115 o výměře 68 m2

Požadovaná cena

61772

Katastrální území

Dubno, Dubno, okres Příbram

Požadovaná cena

8262

Parcelní číslo

350/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 350/1, v katastrálním území Dubno, oddělenou dle GP č. 788-84/2022 a nově označenou jako p. č. 350/52 o výměře 6 m2 a část oddělenou dle GP č. 788-84/2022 a nově označenou jako p. č. 350/53 o výměře 21 m2 (na této části je umístěna stavba jiného vlastníka)

Katastrální území

Dubno, Dubno, okres Příbram

Požadovaná cena

84631

Parcelní číslo

350/27

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p. č. 350/27, v katastrálním území Dubno, oddělenou dle GP č. 788-84/2022 a nově označenou jako p. č. 350/57 o výměře 301 m2


Přílohy