Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek st.p.č. 38 včetně objektu čp. 34 a pozemky p.č. 270/2 a p.č.270/3, k.ú. Rejkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-04

Telefon

972 235 335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Ivona Pacovská

Útvar

O31

Katastrální území

Rejkovice, Jince, okres Příbram

Parcelní číslo

38

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

34

Popis položky

pozemek o výměře 80m2, budova - stavba pro dopravu

Požadovaná cena

910000

Katastrální území

Rejkovice, Jince, okres Příbram

Požadovaná cena

371000

Parcelní číslo

270/2 a 270/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

p.č. 270/2 o výměře 240m2 a p.č. 270/3 o výměře 26m2 funkčně navazují na pozemek st.p.č. 38 včetně stavby čp. 34