Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej části pozemku parc.č. 346/41, v k.ú. Hůry, který tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 10251752, ČHP 1-06-03-054), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1966, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na něm nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00001016 a názvem „m.k. od Hůr (HURY 2-A)“. Pozemek a část stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny stavbou přeložky vodního toku.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-04

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltavy

Katastrální území

Hůry, Hůry, okres České Budějovice

Parcelní číslo

346/41

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o prodej části pozemku parc.č. 346/41, v k.ú. Hůry, který tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 10251752, ČHP 1-06-03-054), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1966, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na něm nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00001016 a názvem „m.k. od Hůr (HURY 2-A)“. Pozemek a část stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny stavbou přeložky vodního toku.

Požadovaná cena

80398