Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej lesních pozemků v k.ú. Dolní Cerekev S 1167/21

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-04

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Dolní Cerekev, Dolní Cerekev, okres Jihlava

Parcelní číslo

361/2, 361/5, 442/17, 906, 919, 966, 969, 1011/3, 1011/8, 1164, 1168, 1174/3, 1994/1, 1994/2, 2674, 3522/11

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej lesních pozemků zapsaných na LV č. 662 v k.ú. Dolní Cerekev, celková výměra pozemků je 51381 m2 - prodej souboru odloučených lesních pozemků formou VŘ

Požadovaná cena

869900