Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Rohy S 1229/22

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-06-04

Telefon

956154106

E-mail

irena.dvorakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Irena Dvořáková

Útvar

Lesní správa Nové Město na Moravě

Katastrální území

Rohy, Rohy, okres Třebíč

Parcelní číslo

802, 803/2, 911/2, 913

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

jedná se o prodej lesních pozemků zapsaných na LV č. 109 v k.ú. Rohy o celkové výměře 4114 m2. Prodej formou VŘ

Požadovaná cena

86390