Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku st. p. č. 515 a p. č. 971/5 v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-03

Telefon

T +420 972 235 258 +420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Hostouň u Horšovského Týna, Hostouň, okres Domažlice

Parcelní číslo

st. p. č. 515 a p. č. 971/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky se nacházejí ve východní okrajové části obce a v ochranném pásmu dráhy trati Domažlice odbočná výhybka č. 401 - Planá u Mariánských Lázní. Na pozemku p.č. st. 515 je budova ve vlastnictví žadatele , stavba bez čp/č. ev., jiná stavba a jeho prodej je projednáván z důvodu zjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod ní. Pozemek p.č. 971/5 je žadatelem využívaný jako část zahrady, kde žadatel vysázel izolační zeleň. Prodej pozemku p.č. 971/5 je projednáván z důvodu zcelení. Přes pozemek p.č. 971/5 je částečně realizován přístup k pozemkům žadatele z veřejné komunikace na pozemku p.č. 963/7 (pozemek ve vlastnictví Města Hostouň). Pokud během přípravy prodeje dojde ke změně vlastníka stavby na pozemku a vlastníka pozemků sousedních, budou pozemky prodánky novému vlastníkovi za podmínek stanovených v příslušném usnesení vlády ČR.K pozemku p.č. st. 515 je realizován přístup přes pozemky žadatele. Předmětný majetek je zatížený stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 2521/5 k.ú. Postřekov (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Pozemek je dle územního plánu součástí plochy dopravní infrastruktury drážní.

Požadovaná cena

49000