Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jiřice - vodárna

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-03

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Jiřice, Jiřice, okres Nymburk

Parcelní číslo

390/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 390/2, ostatní plocha o výměře 2501 m2, zapsaný na LV č. 560 pro k.ú. Jiřice. Je součástí lesního porostu na okolním pozemku 390/1. Pozemek byl vytipován jako nejvhodnější pro plánovanou výstavbu podzemní vodárny pro obec a věznici Jiřice a jako rezervní zdroj pro Benátky nad Jizerou, Milovice nad Labem, Lysá nad Labem a okolní obce. Tato veřejně prospěšná stavba je již zahrnuta do územního plánu obce Jiřice a Lysá nad Labem.

Požadovaná cena

150000