Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Křesanov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-03

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP-OSM

Katastrální území

Křesanov, Vimperk, okres Prachatice

Parcelní číslo

945

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 945, ostatní plocha o výměře 1858 m2, zapsaný na LV č. 1983 pro k.ú. Křesanov. Pozemek byl v minulosti z větší části využíván jako polní cesta, ale již dlouho je tato část pozemku nevyužívaná. Menší část pozemku je komunikace zpevněná zhutněným štěrkem a slouží jako příjezdová komunikace k penzionu Šumavská Barborka.

Požadovaná cena

376390