Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jiřice - střelnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-03

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

OSM

Katastrální území

Jiřice, Jiřice, okres Nymburk

Parcelní číslo

402/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 402/2, ostatní plocha o výměře 2586 m2, zapsaný na LV č. 560 pro k.ú. Jiřice. Je součástí oploceného areálu střelnice pro krátké kulové zbraně v Jiřicích. Na části pozemku (cca 54 m2 ) již stojí trvalá stavba hospodářského příslušenství střelnice v podílovém spoluvlastnictví jiného vlastníka. Zbytek tvoří terénní val střelnice nebo zpevněná manipulační plocha.

Požadovaná cena

223940